EASY2MONEY ภายใต้การบริหารงานของ Business Credit Company

EASY2MONEY ผู้นำด้านการให้บริการสินเชื่อเงินด่วน

                จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ปัญหาด้านเงินทุนถือเป็นปัญหาลำดับต้นๆในการทำธุรกิจ ทาง Business Credit Company ได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้เปิดตัวบริษัทสินเชื่อ ชื่อว่า EASY2MONEY (อีซี่ ทู มันนี่) ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ โดยแคมเปญสินเชื่อต่างๆที่ออกมาได้ตอบโจทย์ทางด้านการเงินของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสด การเสริมสภาพคล่อง อีกทั้งยังรวมไปถึงการขยายกิจการ

                โดยแคมเปญสินเชื่อต่างๆที่ออกมา จะเน้นไปเรื่องของขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อที่ง่าย อนุมัติได้รวดเร็ว เอกสารที่ต้องใช้ไม่ยุ่งยาก ประเมินผ่านง่ายขึ้น ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ลูกค้าที่ติดแบล๊คลิสต์หรือเครดิตบูโรสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ เพื่อให้ธุรกิจของท่านนำเงินทุนไปใช้รวดเร็วทันความต้องการ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ทางบริษัทเราจึงมีนโยบาย ฟรีค่าปรึกษาทางโทรศัพท์และไม่มีการเก็บค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

                EASY2MONEY ภายใต้การบริหารงานของ Business Credit Company มีความยินดีและจริงใจที่จะให้บริการสินเชื่อแก่ธุรกิจของท่านเพื่อให้ดำเนินกิจการได้ดีและเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป