เงินทุนหมุนเวียน สำคัญฉไหน

เงินทุนหมุนเวียน Working Capital

                เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนหรือเงินสดที่ธุรกิจจัดหาเมื่อเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ เช่น จ่ายค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน ใช้ซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้าจ่ายค่าเบี้ยประกัน จ่ายค่าขนส่ง จ่ายค่าโฆษณา จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

                ความสำคัญของเงินทุนหมุนเวียน

                ธุรกิจที่ดี ควรให้ความสำคัญกับเงินทุนหมุนเวียนหรือกระแสเงินสดเป็นอย่างสูง เพราะเมื่อใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว ธุรกิจจะไม่สามารถต่อยอดหรือดำเนินธุรกิจได้ เพราะเงินสดคือปัจจัยหลักในการสร้างหรือให้บริการสินค้า หากธุรกิจกำลังขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน ทางแก้ไขปัญหาคือการ จัดหาเงินทุนเร่งด่วน เช่น การจัดหาสินเชื่อ การกู้เงิน การยืมเงิน บริการสินเชื่อ บริการเงินด่วน ซึ่งEASY2MONEY ได้มีบริการสินเชื่อเงินด่วนรองรับแบบครบวงจร

                ประโยชน์ของ สินเชื่อเงินด่วน EASY2MONEY

           - ต้นทุนตํ่ากว่า เพราะกิจการจะชําระดอกเบี้ยของทุนเฉพาะช่วงที่นํามาใช้เท่านั้น

           - เป็นการจัดหาเงินทุนที่รวดเร็วที่สุด ทันความต้องการใช้

                - วงเงินสูง อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ถ้าท่านกำลังขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้องการเสริมสภาพคล่อง ต้องการใช้เงิน รักษาเครดิตการค้า กู้เงิน หรือขอสินเชื่อเพิ่ม ติดต่อเรา คลิ๊ก http://easy2money.net/th/pages/12995